top of page
Home

WE HELP IMPROVE YOUR PERSPECTIVE

SEE CONSULTING AT YOUR SERVICE

CREATIVE AND SUCCESSFUL SOLUTIONS
About

VISION & MISSION

เรามีความฝันที่จะให้คุณมีชีวิตที่ดี แม้ว่าเงินจะไม่สามารถการันตีชีวิตที่ดีได้ แต่ชีวิตที่ปราศจากแผนการเงิน หากต้องเผชิญความท้าทายและอุปสรรค อาจทำให้ไม่ได้ไปถึงฝัน เราจึงสรรหาเครื่องมือทางการเงินให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลคุณอย่างเป็นระบบ พัฒนาคุณภาพทีมงาน สร้างความแตกต่างและนำคุณสู่ประสบการณ์ใหม่ในการวางแผนการเงิน

CORE VALUE

การประสบความสำเร็จทางการเงินเป็นเรื่องที่ใช้เวลาและความมุ่งมั่น เราจะเป็นเพื่อนที่คอยให้มุมมองซึ่งคุณอาจไม่เคยนึกถึง ตั้งแต่การเก็บออม ลงทุน บริหารหนี้สิน บริหารภาษี บริหารความเสี่ยง ไปจนถึงการส่งต่อทรัพย์สิน โดยยึดหลักความถูกต้องตามจรรยาบรรณ ทุกสิ่งที่คุณเปิดเผยต่อเรา จะเป็นความลับ และเราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคุณเองเท่านั้น นอกจากนั้น เราเน้นการพัฒนาความรู้และบริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

OUR EXPERIENCE

เรามีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินมามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากธุรกิจประกันชีวิต ต่อยอดสู่การเป็นนักวางแผนการเงินอิสระในช่วงเกือบสิบปีหลัง เราทราบดีว่าสิ่งที่ลูกค้ากังวลคือ การเงินเป็นเรื่องเข้าใจยาก ทั้งยังไม่มีเวลาศึกษา และดูแล ในขณะเดียวกันก็ยังต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อ เราจึงออกแบบเผนการเงินให้ปฏิบัติได้จริง และจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำ เพื่อประเมินและปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า โดยสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือความมั่นคงของลูกค้าและครอบครัว ไม่ว่าจะมีความเสี่ยง หรือเหตุไม่คาดฝันใดๆเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องไปถึงเป้าหมายเสมอ 

OUR SERVICES AND OFFERINGS

ศรี ที่ปรึกษา เราคือ one-stop-shop สำหรับทุกความต้องการด้านการเงินของคุณ เพราะเวลาของคุณมีค่ากว่าการต้องรวบรวมข้อมูลสินค้าการเงินและกฏหมายต่างๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จทางการเงินตามที่คุณต้องการได้ โดยการทำงานในลักษณะเดียวกับสถาปนิก บ้านหรือแผนที่คุณได้รับ จะไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรร แต่เป็นบ้านที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับคุณเท่านั้น สิ่งแรกที่เราให้ความสำคัญคือทำอย่างไรให้ลูกค้ามั่งคั่งอย่างมั่นคง เราจึงเริ่มการทำงานจากการสำรวจความต้องการของลูกค้า ออกแบบกลยุทธที่จะทำให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย ช่วยลูกค้าเลือกสินค้าให้สอดคล้องกับกลยุทธที่ออกแบบไว้ สุดท้ายคือการดูแลและทบทวนให้เป็นไปตามแผน ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือลูกค้าธุรกิจ เราจึงมีบริการสำหรับคุณเสมอ

ลูกค้าบุคคล

Achieve your Goals

  • วิเคราะห์สถานะการเงินปัจจุบัน

  • วางแผนปกป้องความเสี่ยง

  • วางแผนเกษียณอายุ

  • วางแผนภาษี

  • วางแผนทุนการศึกษาบุตร

ลูกค้าธุรกิจ

Work with Experts

  • สวัสดิการพนักงาน

  • หลักสูตรอบรมวางแผนการเงินอย่างง่าย

  • วางแผนปกป้องความเสี่ยงของหุ้นส่วน

  • วางแผนปกป้องความรับผิดทางวิชาชีพ

  • วางแผนการส่งมอบธุรกิจ

Services
bottom of page